พรมมิ

พรมมิ

พรมมิ 🌱

พรมมิ  (ชื่อวิทยาศาสตร์คือ Bacopa monnieri ) เป็นหนึ่งในสุดยอดสารสกัดที่มีใน  อเลอไทด์

เป็นพืชล้มลุก ลำต้นทอดนอนแผ่ไปตามพื้น มีความยาว 10-40 เซนติเมตร แตกกิ่งก้านมาก มีรากออกตามข้อใบเดี่ยว ออกตรงข้าม ไม่มีก้านใบ ใบอวบน้ำ เป็นรูปซ้อนหรือรูปไข่กลับ ขอบใบเรียบหรือหยักเล็กน้อยปลายใบมน กว้าง 1-5 มิลลิเมตร ยาว 6-20 มิลลิเมตร ดอกเดี่ยว ออกจากซอกใบ

*เป็นพืชสมุนไพรที่ถูกจับตามองในแง่ของการใช้เป็นยาบำรุงสมองและความจำ สรรพคุณของพรมมิตามตำรายาไทยนั้น ใช้เป็นยาขับโลหิต แก้ไข้ ขับพิษร้อน ขับเสมหะ บำรุงกำลัง บำรุงหัวใจ และบำรุงประสาท และในตำราอายุรเวทของอินเดียพบว่า เป็นเวลากว่า 3,000 ปีมาแล้วที่พรมมิถูกนำมาใช้เป็นยาเพื่อช่วยฟื้นฟูความจำ และบำรุงสมอง

*พบมากในอินเดีย การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพรมมิต่อระบบประสาท การกระตุ้นการเรียนรู้ และความจำพบว่า สารออกฤทธิ์สำคัญที่มีผลต่อระบบประสาทที่พบในต้นพรมมิเป็นสารในกลุ่ม triterpenoid saponin ที่ชื่อว่า bacoside ซึ่งชนิดที่มีรายงานการศึกษามากที่สุดได้แก่ bacoside A และ bacoside B ในการศึกษาผลของการรับประทานสารสกัดพรมมิต่อการฟื้นฟูความจำในอาสาสมัครที่มีภาวะสูญเสียความจำเนื่องจากอายุมาก (อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป) โดยให้อาสาสมัครรับประทานแคปซูลสารสกัดพรมมิขนาดวันละ 300-450 มก. (ประกอบด้วยสารสกัด bacosides อย่างน้อย 40%) พบว่า อาสาสมัครมีทักษะในการเรียนรู้เกี่ยวกับการทดสอบความจำดีขึ้น และการศึกษาในเด็กที่มีอายุระหว่าง 4-18 ปี โดยให้รับประทานแคปซูลสารสกัดพรมมิวันละ 1 แคปซูล (ประกอบด้วยสารสกัดพรมมิมาตรฐาน 225 มก.) นาน 4 เดือนพบว่า พรมมิมีผลช่วยเพิ่มพัฒนาการในการเรียนรู้ของเด็กได้เมื่อเทียบกับเด็กกลุ่มที่ได้รับยาหลอก

นอกจากนี้ยังพบว่าการให้เด็กสมาธิสั้น (attention deficit hyperactivity disorder) รับประทานสารสกัดพรมมิ ขนาด 50 มก. (ประกอบด้วย bacosides 20%) วันละ 2 ครั้ง มีผลช่วยให้เด็กมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ดีขึ้น และจากการศึกษาความเป็นพิษของพรมมิในอาสาสมัครสุขภาพดี โดยให้รับประทานสารสกัดพรมมิ (BacoMindTM) ขนาด 300 มก./วัน ติดต่อ 15 วัน และตามด้วยขนาด 450 มก./วัน อีก 15 วันไม่พบความเป็นพิษแต่อย่างใด

เป็นพืชสมุนไพรหายาก ที่ได้รับการวิจัยจากทางการแพทย์ว่าช่วยรักษาอาการของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ให้ดีขึ้นจนเริ่มจะหายเป็นปกติได้ จึงถือว่าเป็นพืชสมุนไพรที่ถูกนำมาสกัดเป็นยาบำรุงสมอง บำรุงความจำ โดย “พรมมิ” พืชหายากตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในสุดยอดสารสกัดที่มีใน “อเลอไทด์” ด้วยเช่นกัน

พรมมิ

พรมมิ มีฤทธิ์ในการรักษาอัลไซเมอร์ได้ ผลงานวิจัยที่ทดสอบในหนู พบว่า ป้องกันการสูญเสียความจำ และลดการทำลายสารสื่อประสาทในสมอง (Acetylcholinesterase) ได้มีการทดลองในผู้สูงอายุ ซึ่งอายุมากกว่า 55 ปี โดย การรับประทานสารสกัดพรมมิ 300-600 มิลลิกรัมต่อวัน ผลพบว่าคุณภาพชีวิต เพิ่มขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการทรงตัว เพิ่มการตื่นตัวต่อสิ่งเร้า ลดอาการความกังวล

สารสำคัญใน พรมมิ คือ

  • กลุ่มซาโปนิน (Saponins)
  • ไตรเทอร์ปีน(Triterpenes)
  • ดัมมาแรน(Dammaranes)
  • เช่น สารที่มีชื่อว่า บาโคไซด์ เอ (Bacosides A) บาโคไซด์ บี (Bacosides B) บาโคไซด์ ซี (Bacosides C) บาโคซัปโปไนน์ ดี(Bacosaponines D) บาโคซัปโปไนน์ อี(Bacosaponines E) และบาโคซัปโปไนน์ เอฟ(Bacosaponines F)

***โดยสารสำคัญที่ช่วยเพิ่มความจำ คือ บาโคไซด์ เอ (Bacosides A) และ บาโคไซด์ บี (Bacosides B)   ซึ่งมีฤทธิ์ เพิ่มการส่งสารสื่อประสาท และยังช่วยเพิ่มการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญ เมือเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก ต้านการสันดาปที่เกิดกับเซลล์ประสาท ปกป้องสมองจากอัลไซเมอร์

*ดอกพรมมิ สวยงาม และยังมีประโยชน์สูง ทำงานโดยยับยั้ง อะซิทิลโคลีนเอสเตอเรส (Acetylcholinesterase: AchE) ซึ่งเป็นสารที่ทำลายสารสื่อประสาท เมื่อเซลล์ประสาทจะส่งสัญญาณถึงกัน เซลล์ประสาทจะใช้สารเคมีเป็นตัวส่ง หากในร่างกายมี อะซิทิลโคลีนเอสเตอเรส มากสารตัวนี้จะทำลายสารเคมีที่สื่อสารระหว่างเซลล์ประสาท ทำให้เซลล์ประสาท ไม่สามารถติดต่อกันได้ จึงขาดข้อมุล พบว่า ผู้ที่หลงลืม ความจำไม่ดี คนชรา ผู้ป่วย อัลไซเมอร์ จะมี อะซิทิลโคลีนเอสเตอเรสมาก คือ มีตัวทำลายสารสื่อประสาทมาก นั่นเอง ส่งผลให้เซลล์ประสาทไม่สามารถติดต่อกันได้ จึงหลงลืม นอกจากนั้น ยังต้านเบต้าอะไมลอยด์โปรตีน ซึ่งเป็นตัวที่เหนี่ยวนำให้เซลล์ประสาทตาย ยับยั้งการเหนี่ยวนำการเกิดสารพิษกับเซลล์ประสาท (Glutamate-induced neurotoxicity) และต้านอนุมูลอิสระ

พรมมิ มีฤทธิ์ที่ดีมากในการยับยั้ง อะซิทิลโคลีนเอสเตอเรส (Acetylcholinesterase: AchE) ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเหมือนกับแปะก๊วย พรมมิ ปกป้องเซลล์ประสาท เพราะมี สารต้านอนุมูลอิสระ และสารยับยั้งเอนไซม์ อะซิทิลโคลีนเอสเตอเรส จึงเหมาะอย่างยิ่งกับผู้ป่วยอัลไซเมอร์

พรมมิ

#อเลอไทด์

Facebook Comments

ABOUT THE AUTHOR

Seksak Sukkaen
Seksak Sukkaen

RELATED POSTS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *